Borang kaji selidik : kajian impak inisiatif promosi dan Description:
1 borang kaji selidik : kajian impak inisiatif promosi dan publisiti soal selidik ini bertujuan untuk mendapatkan maklumat yang diperlukan bagi.

PDF File Name: Borang kaji selidik : kajian impak inisiatif promosi dan
Source File: www.mia.org.my » DOWNLOAD «


Faktor-faktor yang mendorong tekanan kerja stres di

Kajian rintis kajian rintis ini dijalankan bertujuan untuk menguji keesahan dan kebolehpercayaan item-item dalam soal selidik yang dipilih sebelum kajian dijalankan..

PDF File Name: Faktor-faktor yang mendorong tekanan kerja stres di
Source: eprints.utm.my » DOWNLOAD «

Hala tuju graduan vokasional: kajian ke atas keperluan dan

V bab 4 – metodologi 4.1 pengenalan 48 4.2 matlamat kajian 48 4.3 kaji selidik 49 4.3.1 borang kaji selidik 49.

PDF File Name: Hala tuju graduan vokasional: kajian ke atas keperluan dan
Source: eprints.usm.my » DOWNLOAD «

Amalan pemakanan dalam kalangan pelajar universiti dan

/ 59 jurnal personalia pelajar, bil 14 : 59 - 68 @2011 issn 0128-273 amalan pemakanan dalam kalangan pelajar universiti dan implikasinya terhadap pembelajaran.

PDF File Name: Amalan pemakanan dalam kalangan pelajar universiti dan
Source: journalarticle.ukm.my » DOWNLOAD «

Keberkesanaan penggunaan perisian multimedia dalam

6 abstrak kajian ini bertujuan untuk mengkaji keberkesanan penggunaan perisian multimedia di kalangan pelajar bagi mata pelajaran matematik di tingkatan dua, khas.

PDF File Name: Keberkesanaan penggunaan perisian multimedia dalam
Source: eprints.oum.edu.my » DOWNLOAD «

Hubungan antara minat, sikap dengan pencapaian pelajar

Hubungan antara minat, sikap dengan pencapaian pelajar dalam kursus cc301 – quantity measurement zulzana binti zulkarnain pensyarah, politeknik port dickson, km 14 jln..

PDF File Name: Hubungan antara minat, sikap dengan pencapaian pelajar
Source: www.polipd.edu.my » DOWNLOAD «

Pembelajaran pada bila-bila masa dimana jua - intan portal

Layari portal epsa di alamat www.epsa.intan.my klik pada hiperlink pendaftaran. borang pendaftaran keahlian akan dipaparkan. isikan maklumat yang diminta dalam borang.

PDF File Name: Pembelajaran pada bila-bila masa dimana jua - intan portal
Source: www.intanbk.intan.my » DOWNLOAD «

Manual prosedur kerja - laman web rasmi institut latihan

Manual prosedur kerja institut latihan perindustrian mersing 2010 2 latar belakang.

PDF File Name: Manual prosedur kerja - laman web rasmi institut latihan
Source: www.ilpmsg.gov.my » DOWNLOAD «

Summary for Borang Kaji Selidik